• Za neposredan kontakt pozovite 024 600-700

  • Ekologija

  • Zaštita životne sredine je jedan od prioritetnih zadataka naše kompanije. Iza ove tvrdnje stojimo i svojim proizvodima i procesom proizvodnje.

    Toner kasete reproizvedene kod nas sadrže 75% recikliranih delova (osim delova za koje je važan kvalitet – drum) i ne sadrže halogene materijale.

    Prilikom pakovanja koristimo „Airbag“, pakovanje sa vazdušnim jastucima, koje je biološki neutralno – odnosno ne sadrži toksične gasove i supstance tako da se može spaliti bez otrovnih ostataka. „Airbag“ je pakovanje koje se navodi u zahtevima koji se tiču pakovanja („Osnovni zahtevi“ 1998.) i strogo se primenjuje kod nas od 30. juna 2001. godine.

    Naša prodajna pakovanja, kartoni i kutije, su izrađena od recikliranih materijala.

    Da naglasimo, 2005. godine dobrovoljno smo se obavezali da našu proizvodnju usaglasimo sa zahtevima međunarodnog ekološkog standarda ISO14001, koji se redovno sertifikuje.