• Za neposredan kontakt pozovite 024 600-700

 • Prazne kasete

 • Zaštita i očuvanje životne sredine su među prioritetnim ciljevima naše kompanije. To važi za naše proizvode i na sam proces proizvodnje.

  2005. godine dobrovoljno smo se obavezali da radimo po zahtevima međunarodnog standarda ISO 14001 koji se redovno kontroliše.

  Danas smo svesni da možemo imati uticaj na intenzitet zagađenja i možemo bolje razumeti posledice prekomernog korišćenja prirodnih resursa. Tako je potreba za drastičnim merama u očuvanju životne sredine postala još veća.

  Štamparska industrija proizvede milione tona otpada godišnje i potroši ogromne količine sirove nafte. Svake godine se reproizvede 30% svih kertridža. Svaki od ovih kertridža umanjuje plastični otpad za 1,5kg i štedi 2l nafte.

  Širom sveta ekološke organizacije, političke partije i nadležni organi ukazuju na prednosti recikliranja i načine na koje ta grana industrije doprinosi smanjenju otpada ponovnom upotrebom otpadnih materijala pa tako i štiti životnu sredinu.

  Mnogi misle da su problemi globalnog zagađenja preveliki da bi se rešavali na nivou pojedinca.

  Mi, u TRS-u, ubeđeni smo da treba da damo naš doprinos i preuzmemo odgovornost za budućnost.

  Sakupite prazne i doprinesite i Vi očuvanju životne sredine!

  S obzirom na dozvolu i serifikate koje naša kompanija ima, a koje se tiču sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana praznih toner kertridža, osigurana je manipulacija navedenim materijalom u skladu sa svim važećim zakonima, uključujući zaštitu životne sredine i propise u vezi sa upravljanjem otpadom, i ekološkim metodama i standardima (ISO 14001, AMES test , LGA, BGIA).

  S obzirom na Zakon o upravljanju otpadom u obavezi ste da kao pravna lica i proizvođači otpada predate određene vrste otpada pravnim licima koja imaju dozvole za preuzimanje, transport, skladištenje i tretman otpada. Kao preduzeće koje poseduje sve potrebne dozvole, TRS EUROPE d.o.o. će Vam predati Dokument o kretanju otpada koji služi kao dokaz da ste sa praznim kertridžima postupili onako kako zakon nalaže.

  Integralna dozvola za upravljanje otpadom

  TRS - Rep. dozvola za sakupljanje i transport otpada 01.09.2010